Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

ZOT van AANZIEN,

o i o i

HISTORIE

va»

HENDRIK

Graaf van Meerland. Fyfde Deel,

Dus vergat Mylord, in den nieuwen aanwinst van zulk eenen Zoon, alle zyne verliezen , en wierp het geheele gewigt zynër laatfte droeffenisfen agter zynen rug. Zyn oog kon niet verzadigd worden van hem aantezien, nog zyn oor van de zoetheid zyner ftem te hooien; onophoudelyk ging hy voort hein te kusfen, te befchouwen, en te ftreelen, zon. der dat hy op iets anders eenigen agt floeg, A 3 on"

Sluiten