Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 De ZOT van AANZIEN.

edele agter ons huis geworfteld heb. Ach , Molly, zeide Harry, daar was toen niet veel kwaad by; maar nu zou een val van een van ons beide onsmogelykzoo wel niet bekomen; draag daar boven alle dingen zorg voor, myn goede Molly. En zoo gy ooit een mooije jonge weet daar gy zin in hebt, dan wil ik u vyftig guinies geeven , om van oude kennis wegen u aan hem uittetrouwen. ♦

De overige meisjes drongen nu op Harry aan om haar deel van hem te hebben , en het koste hem veel moeste dat hy zig onder haar met algemeen genoegen verdeelde, wyl zy hem alle zoo fterk kusten en met zoo veel weerzin van hem fcheiden.

Ten laatften herinnerde Harry's horlogie hem dat het tyd werd zynen Vader op te wagten; en , toen zy fcheiden, fchreeuwden zy hem agter na, lang leeven en gezondheid landsman, onze eigen jonge, ons eigen zoete lieve kind!

Onderwyl was Mr. Zagt te huis gekomen, met een hart vol nieuws voor den Graaf.

Toen

Sluiten