is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Da ZÖT vah AANZIEN. 81

Éïsch van zevenhonderd ponden benevens de (Kósten; breng my nog honderd guldens kasgeld en het overfchot in wisfels op London. Toen , om pen en inkt geroepen hebbende , fehreef hy het volgendè eenvoudige briefje , J Ik ben u veertien honderd ponden fchul, dig." 't Welk ik tekende met Charles Zagt;

By de terug komst van den knëgt, werd ik in het bezit van het kasgeld en de wisfels gefteld, èn een zeer aangenaame maal tyd werd 'er op. i gediend.

Wy aten niet lang , de vlesfen eu glazen \ kwamen op de tafel en de knegten werden weggezonden , myne beide weldoenders gaven \ den losfen' teugel aan hunne vrolykheid en verzogten my in hun genosgen te deélen. Nooit , was ik getuige en nooit zal ik getuige zyn, I van zulk eene levendigheid van verbeelding, it zulk een geheel zuivere vloed van hartfpringende vreugde, als ik toen bywoondc ! met welk \\ eene gulle vrolykheid wierp de geleerdheid i! haar ftaatelyk kleed af! hoe bevallig nam wysi{ heid de gedaante en zomtyds ook de taal der i - V.' Deel. F kinds-