Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144

NEDERLANDSCHE

floot men eindelyk tot de pyniging; doch ook deeze ftondt hy onbewoogen door : weshalven men eenig vermoeden hebbende opgevat, dat 'er iet ongemeens agter fchool, kleedde men hem naakt uit, en vondt op zyn bloote lichaam een zakje, en daarin een flangenvt-1 en een tong van het zelfde dier. Het onderzoek bleef hier thans by.

Eerlang wierdt de verhooring hervat. Terwyl de Provoost hem uit zyne gevangenis na den fcheepsraad geleidde, raakte hy los, en fprong over boord. De Trompetter van het fchip , dit ziende, wierp zich insgelyks in zee, en hieldt hem met geweld boven water. Doch veeg er gedimrig water inzwelgende, en den Trompetter nevens zich na den grond zoekende te fleepen, fprong een matroos in 't water, om den Trompetter te hulpe te koomen ; te gader hielden zy den Wondheeler vast , tot dat zy door de Sloep gered wierden.

Vee ge r , naa dat hy behoorlyk bedaard was, wederom voor den Raad gefield zynde, beleedt nu gebooren te zyn te Leuven, van Spaanfche ouders, en al» daar bevorderd tot Meester in de Geneeskunde ; dat hy zeven man met voordagt hadt van kant gemaakt, om dat hy aan hun te veel oppasfens hadt, en van hun fpoedig wilde verlost worden ; dat hy voorneemens was geweest, eene ongemeene kuur te doen, en dezelve gelukt zynde, den Admiraal te verzoeken om aan des Kapiteins tafel te eeten ; indien hem dit geweigerd ware , zou hy den Admiraal, Vice-Admiraal en andere hooge Scheepsbevelhebbers, die hem tegen waren, gezogt hebben te vergeeven. Wyders verklaarde hy, lang getragt te hebben, in een verbond te treeden met den Duivel, welken hy, ten dien einde,

Sluiten