Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a* GODSDIENSTEN

de Paus , Kardinaalen en Eisfcboppen alle in hun plechtgewaaden gekleed, by elkander. Zyne Heiligïieid zingt het lied Veni Creator Spiritus, houdende, benevens de Kardinaalen , een brandende waschkaars in hunne handen. Zy treeden vervolgens, elk na hunne rang en orde , naar de Zwitferiche gnllery, en hier beroept de Paus drie van hun tot zyne Legaaten , om de deuren der Kerken, van St. jan de j.ateraan , St. maria MAcmoRE , en van den Heiligen paulus , buiten de muuren te openen.

Voor de kerk van den Heiligen petrus is eene prachtige troon geplaatst, waar de Paus zig zo lang nederzet, tot dat de Prins Kardinaal hem nadert en een gouden hamer in de handen geeft. Na de haroer gekruistekend te hebben, treed zyne Heiligheid gevolgd van alle de Geeftelyken , naar de deur van St. pik'ter , en driemaalen op dezelve kloppende,

zegt hy: > ,, Open my deeze deuren der ge.

., rechtigheid." Dan zingt het choor:- „dit

is de deur van den eeuwigen Cod, de rechtvaer,, dige zal daardoor ingaan." - Zo haast de deur open is, begeeft zig den Paus naar zynen troon, en heft een lied aan , met deeze woorden : - „ |)jt

is den dag, welke de Heere gemaakt heeft, enz."1 Het choor zingt nevens hem. Ondertusfchen hebben de Oppermetfelaaren de muuren, welke de deur ïnfluiten weggebroken , en het puin weggevaagt.

Nu treed de Heilige Vader andermaal naar de geopende deur, bid eenige gebeden, neemt her kruis, knkld neder, zingt het Te Deunt, ftaat vervolgens

op,

Sluiten