Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fto4 GÓDS DIENSTEN

Schrift en Atheïsten door de vingeren zag , mefi „ de formulieronderzoekers met gevangenis , pynbank , de galg , en het rad folterde , en dat tot geen ander einde, dan op dat de achtbaarheid der formulieren van de tegenfpreekinge en verachting „ bevryd en verzekerd , en alzo kwanswys de ui« „ terlykc vrede der kerke , en 'slands ruste onver„ ffoord bewaard zoude worden. Welke manier van doen , gelyk ze alle Christenen met groot recht en reden verhaat en tegen de borst behoort 5, te weezen, ahso heeft ze ons ook altyd ten hoogften mishaagt , als die confcientie maaken de menfchelyke fchriften , befluiten of inftellingen, ,, in zaaken die het Geloove en het geweeten raaken, ,, eenige of beftierende of bedingende magt, tot daar ,, toe interuimen , of toetelaaten , dat ze hen by anderen ingeruimd worde." Dat de Remonftranten zeer op eene kerkelyke verdraagzaamheid roemen, kan uit hunne volgende vej?. klaaring (*), waarmede ik deze verhandeling befluiten zal, blyken.

„ Nergens hebben wy onze verklaaring (of bely» „, denis) met de fchrikkelykfte anathemata, of ver„ vloekingen van eenige perfoonen bezegeld. Nim.,, mer de gewoon e damnamus , of wy verdoemen, >, verbannen , veroordeelen , aan onze belydenisf, verbonden. Wy hebben overal alleen onze mee.

„ ning9

{*) Zie de genoemde Voorrede.

Sluiten