Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

BLADWYZER.

Voordragt, en Plan van de Coromisfic tot verbetering van bet beftier. - - Bladz, 40

Uitweiding over de Charge van AdmiraalGeneraal. .... 4^

Compofitie van dep Raad ter Admiraliteit, voorgeflagen door de Commisfie. - 50

Judicature over de Raaden en Ministers. 51

Krygsraaden. - 52

Over de Inftru&ie voor den Raad. . 55

Schets, hoe de tegenswoordige Zee-Departementen, voor het vervolg, zouden kunnen worden geadminiftreerd. - 54

Voor- en Nadeelen voor Provintien, Steden, enz. by de executie van dit Plan. 56

Gevolgen van dit Plan van beftier. - 59

Over eenige Havens en Zee-gaten. - 63

Staat van Defenfie te Water, met de Posten, daar toe op den Staat van Oorlog te brengen. - 67

Over het heffen van de ioofte en aoofte Penningen, van de Actiën op de Oosten West-Indifche Compagniën. — Item over de Amptgelden. - - 79

Dedommagement voor Amptenaars by het introduceeren van dit Plan. - 80

Eenige weinige details. ... 84

Over

Sluiten