is toegevoegd aan je favorieten.

Staat der defensie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het defensie-weezen [...]. In dato 28 october 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELDERLAND.

rv , i .

TABFLLG, aanwyzende het -montant der fenningen, welke door de Provirae van Gelderland zyn betaald aan

fcrrfneffivc SL.tet Admiraliteit op de Ordonnantiën, door den Raad van Staate geflaagen uk de Petitiën m Margine genofeerf- ffltaRadc"het montant der Penningen, welken dezelve Provincie op dito Ordonnantie nog onbetaald heeft gelaaten; het-alvo gens dc ÏSvc van de voorfz. Collegien Jcfpedtivelyk in-dato, zo als by.. ieder Collegie hier onder ftaat opgetekend.-

__lL__ „ ——■ : ; ~ ~. TT-* 7 Z at „.v " /« Vriulai Totaohti voor tedere Petitie.

PETITIËN.. I EQUIPAGIE. ïï^^ ^iï^ ^^ ^2 '-È*Jl%Z-ï& Hü^^ol^r

■ — |"~B^aald. ( Onbetaald. Betaald. | Onbetaald Betaald- [ Omietaald. L.TA^.^Um^a ultaa i , , ■

. 6 / «mfeu, t0| Nihil ^ ~^o[T"NlhTi ~ ^:»39.aM-7 Nihfl - , ƒ g* Nihil - ÜJÜ I I I JÏÏ!_L I 7 «$3 !t 9 "^Ji6 9

.q Feb. 1781- f462500 0 0 ; | j ' . , a<c?i rt 8 - -

y ^ voor verhoging _ J „6 8 . . 6-_ I? ? - - 1918 8: 2 - - ■ - ' t . . . 7 io635io ï

«Lvan pramien - M*'l£ -j a ? 7 100,510 1 - - - *93jj9 5' a — - - - " . . gf^l 7 \ «0503 7 5

ixFeb. i78a-/SHgraB i4 o ffiS££o;-. -' SSÏÏ* ï «690I 7 « -- *'»8»'3 8 ,^itj S "1 -- "SSS i* 6 7.°39?,

.16 Jan. 1784- a63?i73 6 d i49«4 0 . ,07082 i 6 - - 145201 10 0 ■ - - " j - " " 7102 ' t ' - - - - - - »5»74*; 5 n

4Oft. 1784- 5796633 16 o " . ööioo iii - - 62891 12 o - - / *,647 o c - - J1 |° o , _ _ _ _ . . a259^n 8

15 April 1785- 3441599 10 o 3^ : 827,8 0 0 , - - 112.62180 • - - 1 - " — - " l1™} _}_■ ZZT ! - - - -i - - »3703%« 8

,Jan ^- 3l6496o o o^„___7o_____^ /lI4938i77/-67_3

i „ ~ ^.J ,i iv;!,;! - - Nihil - - Nihil - - ƒ 217980 4 6 N,hl'*

Petitiën van Aanbouw, enz. „6g Nihil . . ^ 6Ö337 , 7 Nihil - -1 / 9428310 4 Nihil - - f WW * lJ^Z - - f ,7 1 61 f »°12 1 3 162329 2 '/ ,5lC4'7, |

ici April 1771- / 4178508 o o f ;ö»-« ^ | - - 7 59cj4a 8 4 ƒ 7«9o o z| —- - f Woai$lJ <» J'° o —g /„Ü1.37 . 6695 i3 W 28524818 o 4«493 »8 J

5 Jan. 1781- 734*536 o o ||J37 .3 ______ _ I 5^4 «5.9, i« 7 ] 5*9461010 i9V7«'9 9 __5__ÏH 8 10 / 44^7 o _ 3»i7718 5 P 44055^°

30a. 1781- 9a7ï498 o 0 f". - - - - - - ,,,8" V ~—; - " ~ " " 5W *

3 dito ——- 799=00 00 - f 8o43J a 6 -- «6z5« 7 3 Op.ede,ePe- l6o07i; J 7

3x Dec. 1781- 8409100 o o niet ^orden . . . . - - W9075.18 7

aangebouwd. - " _______: " | I - - " - " * 49«»« &{ *

i _ - 16856 14 i| - - a+34il2ï0 - - - -1 4 7 v

16 Tan. i7»4- 2277870 © o. 1 j

"oADrili777- ƒ 1800000-0-0 re- _ _ . . 1c1021 o o - *

ao April 1777 ƒ , aanvul- 0 26«41 l6 o 4774.80 -- »„«tfi.|o

ling van Magaz.- fo5Jv

«6 Anril 1770- /iSoooco-o-o aan- - - - - - 84187 13 0 " "

' PI 1779 vulling van Ma- Co 0 . . o_20, IO o - - 397841? ° " ' »"ooi5;0 - *

gazynen . | _ . . . . g4,87 13 o t

5 Jan. 1781- ƒ 1500000-0-0 in- ,1,0015 o 2220110 o - - ,97841? 0 " " «woU

3 J koop Artillerie. 0

a« Tan. 1783- / 210000000 in- j_ . ,rr41 I o - - [3108112 0 Op deze Pe- _„ ~--— — —

a.jan. 173 ^ Ar£iilerie. «554 [«||fn . , 0 > - - - " " 6216314 o

daan. " " 1 ' | ' "

ï Mey. 1787 - /25oooo-o-o repa- . i

* 3 • . ratie voor het _! _, _ _ . . . - [ - -_-