is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der defensie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het defensie-weezen [...]. In dato 28 october 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4^5 BYLAGE Litt. f.

voor een egaale of rigtige praftyk op alle Plaatfen en omtrent alle Huizen van Commercie; naar dien zulks dan te veel aan den Pagter en Admodiateur, die misfchien zyn reeden hebben kan, om deeze of geene meer of minder te favorifeeren, moet worden overgelaaten, het welk mogelyk al veel tot de voorfchreeve Nationaale averüe heeft gecontribueerd.

CLager ftond)

Accordeerd met het Origineel , geè'xhibeert in de Commisfie.

(Was get.)

1. P. VAN LKLYVELD.

B V.