is toegevoegd aan uw favorieten.

Hendrik Stillings huislijk leven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 252 )

ben, om er langer te blijven, maar befloot eerlang, om weder naar heure Moeder te rug te trekken.

De befcheidenheid verbiedt mij, om Handiger te wezen in het befchrijvcn van haar 'lijden, en haar gedrag; indien ik het durfde waagen, om alles te zeggen, zoo zouden mijne Lezers v verfteld ftaan. Maar zij leeft nog,, en bloost reeds over dat gcéne, 't welk ik tog noodwendig, als Stillings gefchiedfchrijVer, zeggen moet.

Intusfchen wierd zij 00'; nog ziekelijk, en het liet zich aanzien, als of de Teering een gevolg van hare fmarten wezen zou. Evenwer-begaf zij zich op reis, na dat zij, twee jaaren lang, in elende en droefheid had doorgebragt. Echter kon zij het niet verder brengen, dan tot Casfel toe, alwaar zij, ten huize van eenen voortreflelijken vroomen en braaven vriend, den Heer Regeerings - Raad M..., bedleegèrig wierd, cn er drie vierdedeeljaars zich ophield,, geduurende welken tijd zij volkoomen wedar geneezen wierd.

' Zij reisde vervolgends verder, en kwam eia-

de-