Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is NEDERLANDSCHE

ten getale van 75 perfoonen , van meerder of minder jaaren.

Hagenaar, thans tot den rang van Schout-bynacht bevorderd, ging over op het fchip Leiden. Omtrent het einde van Grasmaand vernamen de onze drie Fregatten. Alle de Sloepen, dubbel gewapend, wierden flraks uitgezet, om 'er jagt op te maaken ; zy agterhaalden ze, in de daad; doch de Fregatten, dicht aan het ftrand , zich omtrent een iteenworp van elkander geplaatst hebbende, met den agterfleven na Zee gekeerd, fchooten zo geweldig, dat in de Sloepen eenigen gedood , anderen gekwetst wierden. De onzen bleeven insgelyks niet fchuldig ; eenige kardoezen, met Musketkogels gevuld, uit de Sloep van 't Hof van Holland gefchooten, richtten zo groote verwoesting aan , dat men het jammeren en kermen duidelyk kon hooren.

Midlerwyl klom een man van het middenfte Fregat op de Tent, en gaf, door tekens , te kennen , dat men zou uitfcheiden met fchieten. Doch alzo de twee andere Fregatten (leeds een aanhoudend vuur maakten , wierdt het gevegt dies te heviger. Een van hunne granaaten viel in de Sloep van 't fchip Utrecht:, eene andere in die van 't fchip Leiden. Dit niettegenftaande enterden de onzen het middenfte Fregat. De Mooren en Negers fprongen over boord. In 't fchip vondt men, tusfchen twee vaatjes, eenig los kruid; indien dit vuur gevat hadde, zou het fchip, met man en al, in de lucht gefprongen zyn. Den Kapitein vonden zy in zyn hembd, zwaar gekwetst en bebloed, onder de Tent leggen , en nevens hem twee Portugezen. In de hitte van 't gevegt hadt men verfcheiden gewonden over boord geworpen.

De

Sluiten