is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN. ' £5

le werklieden te verzamelen als zy konden bekoome„; en op (taanden voet eenen aanvang te maaken met het bouwen van een paleis, in de gedaante van een Kasteel , omringd van hooge muuren en diepe gragten , voorzien van zwaare poorten , wipbru<-e» en eene reeks van kamers. Zo dra het paleis voltooid was , deedt hy daarin opOuiten de Keizerin Jaare Minne en alle de Staatjuffers, nevens haar van Miaco gekoomen , met verbod om haar nooit een mansaangezigt te laaten zien.

Grootlyks mishaagde deeze handtlwyze aan 's Keizers eigen Minne, die by hem zeer veel vermogt, en ten Hove als zyne eigen moeder wierdt geëerd- het fmartte haar , dat de Vorst geene kinderen zon naiaaten. Om hem van leevensvvyze te doen veranderen, deedt zy opzoeken, de fchoonfte Juffers in de paleizen der Koningen en aanzienlykfte Edelen, en ze hem, ter gelegener tyd, voordraagen.

Toen ook deeze vond geene uhwerking deedt, zos* zy de fchoonfte meisjes, onder allerlei leevensftanden* m het geheele Keizerryk. Onder de geene, welke zv ten voorfchyn bragt, bevondt zich eene Zwaardvee. gers dochter, op welke hy verliefde, en die hy hem bevrugt wierdt. Zo groote jaloezy veroorzaakte dit voorval by de Staatjonkvrouwen , dat zy het befiuit namen het kind, zo ras het gebooren ware, te doen fterven; zy volvoerden met 'er daad dit wanbe. dryf. Hoe leed dit ook der Minne en andere Hovehngen deedt, zy gaven 'er, nogthans, den Keizer geen bengt van , uit vreeze voor de eislyke bloed, vergietinge, welke 'er, ongetwyfeld, op zou gevolgd zyn. e 6

IX. DKUU F. ~.