Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 D e KONING i'n

Karel ( by zich zeiven.) Heeft ze den Duivel in zich, dat kwaade Wyf.' Ik geloof waaragtig, dat het eene

Moei van Cromwel is.' (Zyn oog valt op

den Ring dien hy aan den Vinger heeft, en hy zegt by zich zeiven ) Ha, zie daar.' Waarom zou ik my bekommeren? Ik heb den Ring immers.' {tegen Sara Hardings) ftil, Mama, Uil.' Nu ben ik buiten alle verlegenheid. — Kom, neem deezen Ring zo lang, en geef hem weêr over aan dien perzoon, die u, in een vierendeel uurs, uwe dertien Ponden brengt; daar zal een briefje by weezen waar op ftaat: voor Betty Malkins. Maar geef hem aan geen ander; want het is een Ring van groote waarde.

Sara Hardings (beziet denzelven, en zegt op eene fpottende wys )

Ja was hy dat.' De fteenen die 'er in zyn, zyn, althans, groot genoeg; maar groote fteenen zyn zelden egt, en dan moeten 'er al verfcheiden weezen om dertien Ponden te

kunnen uitmaaken. Zyn het Diamanten

of Topaazen?

Karel.

Gy zult tog wel Brillianten kennen?

Sara Hardings.

Ei.' Wat.' Ik verftaa me op klinkende Munt en op Meisjes. Ik heb u van het

laat-

Sluiten