is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazijn van spreekwoorden en zedenspreuken, opgehelderd door voorbeelden en vertellingen, tot een leesboek voor de jeugd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

VOORREDE.

ons Magazijn in het derde Stukje der Bijdragen, betreklijk den ftaat en de verbetering van het Schoolwezen in het Bataafsch Gemeenebest , hardijk dank zeggen voor zijne onderrigtende aanmerkingen, waarvan wij, reeds in dit Stukje, zoo veel ons mogelijk was, gebruik gemaakt hebben, en verder nog meer gebruik wenfchen te maken. Dat wij verder niet ondankbaar voor de goedkeuring zijn, die wij van het Publiek op onzen arbeid hebben mogen ontvangen, getuigen de twee plaatjes, waar mede wij dit deeltje hebben voorzien, zonder den zeer matigen prijs van het boekje te verhoogen. Het eerfte plaatje behoort bij het tiende Spreekwoord in het eerfte, het tweede bij het zes- en-veertigfte in dit tweede ftukje. Met het vervolg zal zoo veel fpoed gemaakt worden , als eene goede bewerking maar eenigzins gedoogt.

IN-