Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«I'S magazijn van

vond liggen, en zoo braaf omtrent hem handel* de, dat jezus hem zelfs als een voorbeeld van menschlievendheid aanprees. Augustus verheugde zich innig , dat hij eenen hulploozen landsman weldoen kon. Want hij fpaarde geenszins/ enkel om te fparen, maar om zich zeiven en anderen , in den nood, daar mede te redden.

Op deze wijze bewaarde augustus, door het opvolgen van het fpreekwoord zijns ooms : fpnar in der tijd, dan hebt gij 't in den nood, niet alleen zich zeiven voor nood en gebrek , maar bevond zich ook in ftaat, om van zijnen noodpenning , eenen ongelukkigen landsman re onderfteunen, en leerde , hoe largs zoo beter begrijpen, van wat heilzame uitwerking de beoefening van dien gulden regel voor de menfchen is.

Zijn landsman bewonderde niet alleen de goedhartigheid en menfchenmin van augustus, maar insgelijks zijne fpaarpenningen.

„ Hoe is het toch mooglijk geweest," Zeide ■hij tot hem, „ dat gij zoo veel geld bij een », gegaard hebt. Gij hebt zekerlijk van uwe „ moeder nog telkens gefchenken van huis ge„ kregen?"

., Gij vergist U zeer," gaf hij hem ten andwöord. „ Ik heb dit alles zelf verdiend."

En nu verhaalde hij hem, welk eene les hij van zijnen Oom gekregen en hoe hij die opge.

volgd

Sluiten