Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 28 >

groot getal anderen van dien aart; heb ik ge« meend dezelve alleen, op de meest gebruiklykfte woorden der taal, toe te pasfen: uit deeze nieuwe fchikking, welke een groot getal van allerlei foort van famenvoeging doet te voorfchyn komen, trekken de kinderen drie groote voordeelen : voor eerst zullen wy ze daar door in de taal, welke men hen onder wyst, zien vorderen; vermits zy een aantal woorden zullen kennen, welke zy geduurende den loop der lesfen zullen geleerd hebben, en die diep in hun hoofd geprent worden.

Ten tweede, zij zullen die woorden goed en grondig kunnen uitfpreeken; wyl zy reeds te vooren de klanken en uitfpraaken, geleerd hebben, waaruit zy zyn famengefteld.

Ten derde, zo zullen zy ze ook goed kunnen ■ leezen, fchryven en orthographieeren.

Een zesde gebrek beftaat in de kinderen alle de dubbelde en driedubbelde médeklinkers te leeren ; eene manier, waar door 't verftand der kinderen, met veele onnuttige dingen overlaaden wordt, waar méde zy veel tyds verzuimen, en waar door 't leezen veel vertraagd wordt. Om dit gekek te verhelpen, laat ik hen terilond

alle

Sluiten