Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii voorrede

ren te doen, in nederige boetvaardigheid, der waereld onder de oogen treedt, — zou ik echter nooit, met het verhaal van mijn eigen' lévensloop, zijn opgekomen, indien niet zoo veel onwaarheid, als er, mij aangaande, verfpreid is, mij dit werk tot een plicht gemaakt had.

Te mannheim is wel, in't jaar 1778, mijn Léven en Karakter uitgekomen; doch waarin de Schrijver, die mij, tot hiertoe» onbekend is, meer goeds van mij zegt, dan ik, in deeze mijne levensbefchrijving, van mij zeiven kan doen blijken. Ik dank den Menfchenvriend, voor zijne goedheid, waar mede hij mij, in de dagen mijner zwaarfte verwerping, door dit gunftig getuignis,voor de waereld heeft willen rechtvaerdigen. Ook heeft arciienholz, die groote en édele man, gelijk ookdeUitgeevervandeZ^w( 1 ' be-

Sluiten