is toegevoegd aan uw favorieten.

Schubart. Door hem zelve geschetst. In de gevangenis opgestelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86 ELFDE

van daar te ve'trekken, reisde ik na gei szlin» gen terug; 't welk mij nu veel fomberer dan ooit voorkwam. Het is waar, het fchoolblokken begon, voor mijne gezondheid, naadeelig te Zijn; Ik zag bleek; had dikwijls zwaare duizelingen; en begon eenig bloed optegeeven: Dan, daar ik, nog onlangs, uit ellwangen, weder nieuwe verzekering had ontfangen , wegens eene aanfhande gunftige verplaatzing, was het, voor mij en de mijnen, oneindig beter geweest, te geiszlingen, mijne bevordering aftewagten, dan mij op het gladde ijs te gaan waagen, waarop een mensch, gelijk ik, ontwijfelbaar, hals en beenen moest breeken. Men meende , dat bet lang leven van den ouden fchoolrneester, wiens onderhoud uit mijne inkomsten moest verzorgd worden, bij mij een tegenzin in geiszlingen verwekte, maar dit was zoo niet. De zucht na verandering, en om ongedwongener het leven te genieten, deedt het alleen. Bij alle mijne gebreken, had ik, in geiszlingen,

nog zeer veele goede vrienden; Men achtte

mijne gaven, en beloonde mij naar vermogen, met toegeevendbeid jegens mijne dwaasheden. Ik gevoel nog mijne duure verplichting, aan veele uitmuntende menfchen onder hen. God vergelde U, mijne waarden! al het goede dat

gij