is toegevoegd aan uw favorieten.

Schubart. Door hem zelve geschetst. In de gevangenis opgestelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afdeeling. og

len, en de eertte te zijn in het Kerkmufiek. Met het Orgel gaf ik algemeen genoegen, alzo ik er mij bijzonder op toeleide , om eenige fchoonheden van de Hofmufiek op het zelve over te brengen, en daardoor den bedorven fmaak mijner toehoorders te flrcelen. Intusfchen wist ik zeer wel, dat de natuur van het Orgel een geheel andere voordragt vereischt. II, t CboraU gezang moet, daarop, altoos de hoofdzaak blijven. De Organist moet dat, niet alleen volgens de regelen der kunst, maar ook met gevoel en kragt weeten voorteftellen, naar dat de hoofdbedoeling het vordert. Bij de bediening van het Avondmaal, worden bijzondere opwekkingen dar

aandacht vereischt; Op dagen der boete,

een meer treffende toon; Op de hooge

feestdagen, de galmen des gejuichs, met alle de

registers,* Bij het uitgaan der kerken, een

fterk fpreekend a/la brêve. Dit verwagt men van de oplettendheid van een Organist, in een volkrijke plaats, indien bij, met zijn werk, de vergadering behoorlijk geleiden zal. Ambrosius zeide eens: ,, Wanneer gij de Gemeente „ wilt voorzingen, moet gij eerst zelve gevoe„ len wat gij zingt": En dat is ook de groote zaak voor den Organist,

Df