Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i* )

den, zijn door cijferletters kenbaar, en dragen geen verder kenteken, gelijk die van den Heere meckel, en van mij, zijnde die van den eerften met de Jetteï M. ondertekend, en aangewezen door A. B. enz., terwijl die van mij -met de letter V. getekend zijn, en met (*) (f) aangeduid worden. Ik hebbe mijn eerde oogmerk, om naamlijk alle de aantekeningen van den Hoogleeraar meckel, welken zeer menigvuldig zijn, onder mijne vertaaling te plaatfen, niet gevolgd, dewijl ik de meesten niet gewigtig genoeg geoordeeld hebbe, om 'er den druk zoo aanmerklijk door uit te breiden, en bijgevolg het Werk kostbaarer te maaken. De Heer baudelocque zelf fchreef mij onlangs, dat hij geen het minfte gebruik van de aantekeningen des Heeren meckel had gemaakt, om dat hem de belangrijk/Ie van dezeiyen waren voorgekoomen alleen tot het ontleedkundig deel betrekkelijk te zijn, hetwelk hij reeds genoeg ontwikkeld, en nogthans, bij de tegenwoordige uitgave, meerder had uitgebreid..

Ik hebbe dezelven echter niet allen agter gelaaten: fommigen hebbe ik eene plaats waerdig geoordeeld, en zal mij in het vervolg dezelfde vrijheid aanniaatigen om alJeen van die aantekenin.

** 2 gen,

Sluiten