Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CXXVI}

geheugen ontflippen fa); want niet één van deze werken behelst een volledig leerftelfel over bet gedeelte der kunst hetwelk de bewerking betreft , daar hetzelve voornaamlijk het on» derwerp onzer lesfen uitmaakte. Men zoude zich van alle deze gefchriften moeten voorzien, om den fchakel te hebben der grondregelen welken aan deze kunst eigen zijn , en echter zoude 'er iets, om aan de begeerte te voldoen , overblijven. De dwaaling is in de meesten zoo naauw aan de waarheid verknogt, en de voorfchriften bevinden zich, behalven dat, in dezelven door eene zoo dikke wolk omgeven, dat hunne opftellers flechts voor aichaelven fchijnen gefchreven te hebben. Voegt hierbij, dat naauwlijks één van dezen volkoomen gelijk is met zichzelf; dat fchier niet e'e'n van dezelven met ïijne grondftellingen niet bij herhaaling tegen■ftrijdig word bevonden; bij eiken ftap zich niet 'gefluit bevind, of zich van den weg verwijdert

dien

(a) Deze laatfte bedenking heeft ons overgehaald om 4eze nieuwe uitgave aanmerklijk te vermeerderen, op dat diegenen welken onze lesfen niet gevolgd hebben, en eenigen prijs op dit verlies mogten {lellen , daaromtrent vergoeding erlangen , naardien eene te uitgebreide praktijk, ons niet meer, gelijk voorheen, vergunt, de Verloskunde in het openbaar te onderwijzen, zonder nogthans te verzekeren dat wij niet meer zouden ondernemen om dezelve elk jaar eenmaal te verhandelen.

Sluiten