Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fomtijds fmartlijke gevolgen hebben kaa. Men heeft de bilnaad, welke door de faamenwerking- van de barenspijnen was uitgefpanncn, zich, in derzeiver midden, zien openen, en het kind, nevens de nageboorte, door dezen toevalligen weg, zien gebooren worden, zonder de welgcfteldhcid der deelen te kwetfen, welken de vrouwelijkheid en den aars uitmaaken: zijnde dc fluitfpier van het laatfte , en den onderften omtrek (commisfure inférieure') van het eerfte deel, volkoomenonbeledigd bevonden. dB.)

TVV'EE-

08) Een geval van dezen laatften aart is, eenige jaaren geleden , door een Heel- en Verlos-kundigen te Besancon, aan de Koninglijke hooge fchoole der Heelkunde te Pakijs, bekend gemaakt, en heeft niet twijfielachtig gefcheenen, dan aan zulken, welken geen kennis dragen van de uitrekking, waarvoor de bilnaad, bij de meeste vrouwen, m den tijd der verlosfing, vatbaar is. Dit geval, met de gelooi'waerdigfte getuigenisfen voorzien, is het eenigfte niet dat wij heden bekend kunnen maaken. In het begin van Januari} 1788, viel 'er, onder de behandeling van een onzer beroemfte medebroederen in de verloskunde, eene gelijksoortige verfcheuring van de bilnaad voor. Wij hebben de vrouw, de derde dag na derzeiver bevalling, gezien en onderzogt, en wij bevonden dat de verfcheuring, waarvan wij fpreken, opklo.m, ter regter zijde van de vrouwelijkheid, tot aan het midden der hoogte van den ingang der fchede, en .zich, op de wijze van een T, aitftrekte, voorbij den aars, naar de beide billen.'

n

Sluiten