Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Charxotte Summers. xp

tfeeenkoomcn, en nu zy hoorde dat zy al dichter en dichtcrby kwaamen, bracht de vrees haer alle Ongelu'cken in gedagten. die een Vrouw, in zulk een eenzame en nare plaats, en op zulk een doodfch en ongelegen uur kond* overkomen. _

Zy was maer weinig oogenblikken in deze bittere overdenkingen ge weest, die men zich beter kan verbeelden dan uitdrukken, ofzyzag twee guiten op haer afkooroen, en 't was euen licht genoeg om de voorwerpen te kunnen onderkennen, Zy za^en dat het een Vrouw was en fpraeken haer aen mee deze wooraen; kom, wat heb je daer onder den arm/ Geeft het ons, wy zullen 't wel voor je

dragen. , Een van beiden haer den

bundel'afneemendc, riep, Ho,

Slan ' ik geloof dat wy een onverwagten buit hebben opgedaen , die den mislukten ücnflag door dien vervloekten Bulhond by den Landman Batjon zal goedmaeken. kom, myn Hartje, laet ik eensin jou zakken voelen; zulk een. zoeter, als jy,

heeft eeen geld gebrek. Zy noe-

oen de handen aen haer, fneeden haer de lakken af, rukten haer den kapotmantei van't lyf en den kapot van het hooft; en voelende onder dit ftommelen dat zv een zyden rok aen had, trokken haer dien ook van't lyf. Meenen, de nu dat zy alles hadden wat zy bezat, fleepten zy haer ter zyden van den weg B 2

Sluiten