Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

den. Eene vloot van twaalf Oorlogfchepen, op een van Welke Schouten dient, onder bevel, van den Admiraal Ryklofvan Goens, zeik na Toutekoryn. Vermaarde Paerlvisfchery aldaar; tyd, wanneer, en de wyze, op welke de Paerls gevangen worden. Eenige fchepen zeilen na Coylang. Het Hollandfche Leger zet voet aan land , ten getale van 4000 man. Hevig gevegt aan weerkanten. De vyand trekt op de vlugt, en biedt de ftad aan , die door de onzen wordt ingenomen; waarin, egter, weinig buit wierdt gevonden. Tweede Veldflag , ten nadeele des Vyands. De Vloot zeilt na Cranganor , met oogmerk om eerst deeze ftad, en daar naa Cochin te bemagtlgen. Het Leger treedt aan land, met behulp des Konings van Malabar. De ftad wordt ftormenderhand ingenomen. Cochin wordt hierop ingeflooten. De Heer van Goens vindt hier merkelyken tegenftand. Hevig gevegt , en zwaar verlies van de onzen. Lamrwyligheid van het beleg ; 't welk eindelyk door de onzen wordt opgebroken. Schouten keert eerlang na Batavia. Doet van daar eenen togt na Bengale en Arakan; ziet het Ko* ninkryk Oryxa ; pasfeert de fraaie en zeer hooge Pagoden van Jageniate ; ontdekt eenige Arakaanfche Jelgasfen , of Roofgaleien ; gedaante en gebruik deezer Vaartuigen. Wederkomst te Batavia; men ontvangt hier berigt van het overgaan van de ftad Cochin, en de fterkte Cananor. Schouten doet andermaal eene Reize na Bengale. Rampfpoedige reize derwaarts; aankomst in Pera; bertgt aangaande dit Koninkryk. Duigduig, een zonderling Eiland; hier groeien oesters aan de hoornen, en de wyze hoe. Zeilen den Ganges binnen. Schouten reist dieper landwaarts na Ougly , het Hoofd-komptoir der Maatfchappy. Baaden der Indiaanen in den Ganges , eene godsdienftige plegtigheid; fraaie gebouwen langs den Oever. Eenige merkwaardigheden van Bengale.

Uit

Sluiten