Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Charlotte Summes. t<>

Welk ik weet dat menig een geen fchande zal rekenen; maer de'Waerheid . het echte Merk van een Hiftoriefchryver , verpligt my om de onzydigheid te behartigen, behalven dat, dewyl het mogelyk invloed zou kunr.en hebben, of ten minften dienen tot opheldering vanfommige Gevallen in deze Hiftorie, oordeelde ik het volftrekt noodzakelyk om 'er myn» Lezers kennis van te geven. En terwyl ik nu in 't algemeen een Schets gegeven hcbbc van alle de Hoedenigheden' van Mevrouw tVelgted, ben ik voornemens myne eerfte Hoofdftuk te befluiten, en myne Lezers te vergunnen wat te mogen geeuwen en gapen, terwyl ik zelf wat uitruft en met aendacht een Pyp rook ,een oeffening, die ik wonder bekwaem yind om de Overdenking te bevorderen.

II. HOOFTSTUK.

De Aert en Hoedanigheden van Juffrouw Margriet Williams, met dt eerfte Verfchyning van Juffer Charlotte Summers.

Alhoewel ik mogelyk volkomen genoeg onderricht ben van de Boodfchap t die Mevrouw Welgoed naer London bracht, een Reis, die zy federt twintig Jaer niet ondernomen had, oordeel ik het echter, B % niet

Sluiten