Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aoö Historie

van rerwytingen niet verdienden, wel- jj ke gy haer toegeduwd heb , noch die Jage erinnering van den Staet, waer uit ] gy haer hebt opgetogen. Helaes! het arme Wigt weet dit en erinnert het zich genoeg. Toen ik haer aendrobg, door alles, wat Min en Genegenheid my kon ineoezimm. ajlèën om my eenige hoop te geven dat ik haer niet onvertchillig ! was, en dat myne Dienstbewyzen hare Genegenheid mogten winnen: „Den zei de bercinnelyke deugdzame Macgd, „ Denk, JonkctlèomM, wat gy verzoekt,

ja denk zelf wat ik moet antwoorden: „ Wat zou het, aengemerkt m>neom„ ftandigheden u kunnen baten \ indien „ ik erkcnne dat gy welverre zyt van my „ onverfchillig e wezen, en datuwge„ luk my zou merhaer is als myn eigen?

Wat zou het u. haten zegge ik, dat „ dit wist,, terwyl gy weet, dat 'er on„ win,-,clyke hinderpalen tusfchen u en 35 tnyzyn, hinderpalen, dienimmer kun-

nen wegg.m m n worden, zelfs bui,, ten alle hope, ten zy. gy de.orJer der

Natuur kunt veranderen , en de ge„ dachten van vo< r aende tv dén uitwis„ fcher, die my met het oruitwikchba§, re karakter van een Kind van bermhar», tighojd ^etcekend hebben, en als een ,, voorw.rp van goedheid van uw Ge- : „flacru'r Umftandigaeden, Jonker 7feo« ij wf, die my zouden brandmerken met

„ de

Sluiten