Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 LEVEN van

Keurvorst, herftelden de zaaken -weder, en hec Keurvorstendom ging in eenen beteren ftaat dan hec ooit geweest was op zijnen zoon over. De groote Keurvorst verzeekerde zijne nakoomlingfchap het Hertogdom Magdeburg, dac door de vrugtbaarheid van zijnen grond een gedeelte van de Mark voedt. Hij verkreeg Pommern; doch hij kon alstoen Stettin niet in bezit krijgen, dat door zijnen koophandel de onvrugtbaarheid van een gedeelte van dat land vergoeden moest; deeze aanwinning was voor zijnen kleinzoon bewaard. De groote Keurvorst verzeekerde zig eindelijk van Pruisfen, dat een zijner voorouderen , grootmeester van de Teutonifche order, in zijn geflagc hadc doen overgaan.

Frederik, zijn zoon, die hem opvolgde, den ftaat door wezenlijke aanwinningen vergroot, en door de plegtigfte traktaaten befchut vindende, wilde het fchitterende bij het voordeelige, en luister bij magt voegen. Hij zag twee Vorsten, zijne tijdgenooten en nabuufen, den Prins van Oranje en den Keurvorst van Saxen, den èenen de Kroon Van Engeland, den anderen die van Polen in hun geflagt overbrengen. Hij kreeg lust om ook Koning te zijn; en de ftandvastigheid, waarmede hij de middelen zogt om tot zijn doel-

wic

Sluiten