Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREDERIK DEN II. 219

Het was met den Heer van schuilenij uiig, thans Generaal en minister van den oorlog, dat hij fprak. Hij herhaalt hem met een gebiedenden toon dat men hem moet laaten wekken of dat men 'er verantwoordelijk voor zal zijn. Men zag aan zijne houding dat hij te veel gedronken hadt. Terwijl men tragtte hem te ontnugteren met hein water op het lijf te werpen, meende de Heer van schuilenburg in 's Konings tent te moeten gaan, hem wekken en zeggen dat een vreemd Officier hem volftrekt wilde fpreeken. De Koning beval dat men hem bij den Generaal krusemarck zoude laaten brengen. Toen zeide hij dat hij gekoomen was om den Koning van Pruisfen kennis te geeven dat des anderendaags, bij het aanlichten van den dag, het Oostenrijks leger, met het Rusfisch vereenigd, dat zig bij hetzelve voegen zoude, 's Konings leger zoude aantasten, dat daun hem van ter zijde aan den regter vleugel, laudon met de Rusfen van agteren en aan den flinker vleugel, las cv en heck van agtcren en ook aan den regter vleugel zouden aanvallen en hij verzeekerde dat de bevelen tot den aanval reeds gegeeven waren. De Koning wilde weeten wie

die

Sluiten