Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 LEVEN van

die Officier ware en welke reden hem bewoogcn hadde om hem eer,e tijding van zoo veel gewigt te koomcn brengen. Hij was een Ier , dien men zijn affcheid gcgeeven hadt, en dien de Generaal odonelli, zijn Jandsman, naa zijn ongeluk, in zija regiment ontvangen hadc. Hij voegde 'er bij dat hij zig wilde wrecken over hec ongelijk, dac rnen hem gedaan hadc en dac daarenboven zijne achting en bewondering voor eenen grootcn Koning hem noopten hem die berigc ce geeven. Welke ook de reden ware, die den Ierfchen officier bewoog om een verfpieder ce worden, de Koning iloeg hec berigc , dac hij van hem kreeg , niec in den wind; hij liec alle zijne adjudancen opwekken en aanfeonds zijne troepen in flag-orde Hellen en op marsch gaan. Hij liec enige boeren in de legerplaacs om vuurea aantehouden en dus zijnen togc voor de vijanden te verbergen. Hij trekc mee zijn leger voorc en zendt ronden uit om den vijand ce oncdekken; hij laat zijn voetvolk zig in den duister links af uitbreiden en ftelt hec in ilagorde tusfehen Hummel en Plauten. Laudon , door de vuuren die in de legerplaats , welke de Koning zoo even verhaten hadt, bleeven branden , misleid,

ziet

Sluiten