is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeven en de regeering van Frederik II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4 LEVEN v a

huisgezinnen in, behalven nog de buitenmeesters en gouverneurs, en alle worden ordentelijk betaald. Qra hun beftaan te vergrooten en hun aanzien bytezetten, gaf de Koning verfcheiden dier hoogleeraars eene plaats in de akademie der weetenfchappen. der boekbewaarers des Konings was ook Een lid der akademie, omdat hij uit de aka. demie betaald wierdt (V). Nu kan een man van letteren een uitneemend fchool - beftierer, een goed boekbewaarer, en egter een niets beduidend lid voor eene akademie zijn, omdat hij geen tijd heeft om verhandelingen en werken te fchrijven, die hem bekend maa* ken. Andere geleerden, die niet gaarne in een collegie woonen, zouden met vermaak boeken en verhandelingen willen fchrijven, als zij eene plaats in de akademie hadden. Die vermenging van twee verfchillende akademieën bragt juist niet altijd toe om die des. weetenfchappen luister bijtezetten.

OO Ziè ib. ar:, fcrnetty.

VEER-