is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeven en de regeering van Frederik II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•428 L E V Ei N 3 vlAïïrfï I

bij. De*vreemde Prinfen en edellieden-, die te Berlijn kwamen, win Jen bekoord door haare beminnelijke hoedanigheden.

Verre van nu door de. vrees van opvolgers te ontbreeken omrusr/.-te, worden, hadt frederik eer te denken op middelen om de nakoomelingen zijner broeders eenen beminlijken ftaat te geevem . De appanagieën der Prinfen waren op zoodanigen voet geweest, dat f h ede rik, zonder zijne andere zaaken te benadeelen , hec huisgezin zijner broederen onderhouden konde. Frederik willem I had: maatregelen genoomen om zijnen drie jongeren broederen appanagieën te geeven, zonder dac zij zij> nen opvolger toe last zouden zijn. Hij kogc, zoo veel hij kon, landgoederen van de edellieden en liec dezelve eersc alle in hec gemeen beheeren door eene kamer, welke men de kamer der Printen noemde. Hij voegde 'er voor elk hunner tweemaal honderd duizend kroonen bij , voor welke men nog andere landgoederen, kogc naar maace de gelegenheid .zig caarcoe opdeed:. Men- verdeelde die landen onder hen en de Prinfen kreegen 'er hec beftier over, als zij meerderjaarig wierden en trouwden. De inkomlcen van elke dier deelcp beliep naau.w-

lijks