is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeven en de regeering van Frederik II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVEN van

tien onthouden , verliezen de landen 'et niets bij, als een edelman zijn goed aan den Koning verkoopt en de Koning hec de.i jongeren < broederen van zijn gefügc toelegc. De verdeeling der landen en de magc van de grondheeren zijn in een grooc gedeelce van D-nschland wijslijk geregeld. De boeren, die hec nutcigfte gedeelte eener nacie üïtnmken , zijn daar niec zoo welgelteli noch zoo zeer meeseer als de boeren, die eigen landen hebben in andere rijken; maar zij zijn meerder meester van, en biigevolg ook meer verknogt aan de landen, die zij bebouwen, dan de hoofdpagters in Icalie of in Frankrijk. De dorpen zijn op verre naa zoo grooc niet als in Piemonc en in geheel Lombardijen; zij kunnen naauwiijks in ver» gelijking gebragc worden mee de kleine gehugtjes, in de bergen van Savoie verfpreid, of mee die, welke het grondgebied van eene enkele dorp-gemeence uicmaaken. Men telt 'er twee of driehonderd perfoonen in, zoo boeren, die landen hebben, als arbeiders en handwerklieden, herbergiers, baraiers enz. Het land is eerst in twee deelen verdeeld, dac van den heer en dac van de landbouwende boeren; die cweede deel is weder onderverdeeld in agt of tien andere deelen,