Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREDERIK DEN II. 503

Landhuishoudkunde: Politie.

Daar was iemand , die den Koning ontwerpen voorftelde om goud te bekoomen: „ Leer mij liever (antwoordde hij} hoe ik „ de armen der landbouwers kan vermenig„ vuldigen en meer graanen van mijne zand,, gronden, en meer hooi uit mijne moeras„ fige vlakten kan trekken; dat is het goud, „ 't welk ik zoek.."" Hij handelde overeenkomftig dit antwoord; de menigte volkplantingen, die hij- geftigt heeft, is 'er het bewijs van. Hij befteedde aan deeze volkplantingen aanmerklijke fommen. Dc uitkomst beantwoordde niet aicijd aan de verwagting van den ftigter en fomwijlen konden zijn voorgelchoten geld en zijne zorgen verloren fchijnen. Het is waar, de volkeren zijn vermenigvuldigd, en hebben de bewoonbaare landen bevolkt voor dat 'er Koningen warren, die hun huizen bouwden. Maar de menfchen zetteden zig zonder onderfteuning neder op eenen vrugtbaaren en aangenaamen grond, doordien zij zig al verder en verder uitbreidden op landen, die geenen eigenaar hadden en in eenen tijd , waarin' 'er geene li 4 groo-

Sluiten