Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°4 L E V E N v a h

groote fteden waren , -die hen verlokten. Zouden de vreemdelingen de zandgronden van Brandenburg koomen mesten, zouden zn eenen onvrugtbaaren grond, koomen beïcdt-i,. zonder 'er ten mit.ften eenhujeate vindeh om h te woonen, en als zij geenen b^lye niergen gronds in verzeekerden eigendom nogcen hebben om groenten te zaaien É Cca booni te planten? Zouden de ltedeJ")gen, hoe arm -zij ook zijn megten, de fteden verlaaten om onbebouwde gronden te 'gaan onrginnen? '' Een zeer bekend huishoudkundige heeft gezegd dat men zeer oppervlakke inzigten meest hebben, als men het uitleggen van de ftad Berlijn zoude aanraaden en dat het eene goede ftaackunde zoude zijn Stetrin en Königsberg te vergrooten (a). Ik zou dan vrasgen, wat de koophandel van Stectin wezen zoude zonde: Se commisfieën der Berlijnetmren , als de ftad Stettin zelve de bc rdftad van Let rijk niec is , gelijk de ^cjL.crst frederik willem I dezelve maaken wildt? Haa- koophandel, haar voorfroeu hangt v.n de ■ -r__jooting van Berlijn : - ;«ro^

(a~j De Graaf de mirübeau in zijnen brief aan iea. regeerenden Koning.

Sluiten