Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN. vu

rijke kennisfe reeds verkregen heefc. Nog andere kundigheden , die in louter bef egel; ti gen over zeer afgetrokken voorwerpen beftaan, zullen hem tot verlustiging (trekken, voor welken hij niet geharnast in het ftrijdperk zal treden; om onzekere en duistere Hellingen , als Philofophifche geloofsleuzen te verdedigen.

Wie de Wijsgeerte, naar deze oogmerken, beftudeert, zal niet met de Logica, en veel min met de Ontologie beginnen. — De Pfychologie en de Natuurlijke Godgeleerdheid moeten vooral zijne oplettendheid verwekken. — Langs dezen weg heeft Beattie de Grondbeginzelen der Wijsgeerte opgefteld. — De nette pen van Beattie heeft zoo veele fraaie werken verfierd, belangrijke voorwerpen, zoo duidlijk, zoo treffend getekend, dat die edele Wijsgeer mijne aanprijzing niet nodig heeft. — Ik heb ook nooit aanfpraak op den titel van Wijsgeer gemaakt, * 4 noeh

Sluiten