Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 5

' ken der dingen, door deze onderling te vergelijken, en de betrekkingen, overëenkomften, en verband, die tusfchen dezelve plaats vinden, als ook de uitwerkzelen, die door dezeiven , wanneer zij op eikanderen worden toegepast, voortgebracht worden , waar te nemen. Ja, door op deze wijze verfcheiden oorzaaken famen te vergelijken, kunnen wij derzelver fpoor fomtijds volgen tot ééne gemeene oorzaak of algemeen beginzeltoe: gelijk Newton dus alle de wetten der beweging tot de vis inertiae der ftoffe gebracht heeft.

6. Nadien alle Wijsgeerte haaren grond heeft in de kennis der Natuur, dat is , der zaaken , die daadlijk; beftaan ; en nadien alle dingen , die daadlijk beftaan , voor zoo verre zij op ons betrekking hebben, en wij in ftaat zijn, om ze waar te nemen, ligchaamen of geesten zijn, zoo beftaat ook de Wijsgeerte in twee deden , de Wijsgeerte der ligchaamen , en de Wijsgeerte der geesten of zielen. De' laatfte, daar wij ons thans mede bezig houden, draagt fomtijds den naam van afgetrokken Wijsgeerte, omdat zij de dingen afgetrokken of afgefcheiden van de ftoffe behandelt; fomtijds heet zij : Zedelijke Wijsgeerte, weA 3 gens

Sluiten