Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jiS Grondbeginzekfi

rechtmatige rechters moeten zijn , in het geen zij beöeffenen, omdat zij. dit alleen volftrekt verftaan kunnen. Gewoonte of hehjijkheid van naauwkeurigheid en orde zal allengs de ziel, ten dezen opzichte, volmaaken: en in de daad, de boek - oefening is van weinig nut, indien ze niet eene goede orde heeft , en naauwkeurig is.

231. Het derde verëischte in den goeden fmaak is eene fchielijke gewaarwording of eene gefchiktheid, om ligt en vermaaklijk aangedaan te worden door zulke voorwerpen, die de inwendige zinnen ftreelen, bijzonder door verhevenheid, fchoonheid, harmonie, en navolging. Ten dezen opzichte zijn de onderfcheiden gemoederen onderfcheiden geftemd. Veelen hebben weinig of geen fmaak voor Harmonie , het zij in de taal of in de Muzijk. Sommigen hebben groote begaafdheden in vernuft en boert, en tevens bijna geen' fmaak voor het verhevene en fchoone : waar Swift een voorbeeld is. Anderen, zoo als Milton , hebben eene voortreflijke uitvindings-kracht, ten aanzien van verhevenheid en fchoonheid van befchrijving, en harmonie der taal, zonder eenige begaafdheid voor vernuft of fijne boert. En fommigen hebben

uit-

Sluiten