is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ij6

Grondbeginzelen

tochten kunnen ontftoken, of goede beginzelen omgekeerd worden; en ik waarfchuw ieder een % om ze als de pest te fchuwen. In zulke zaaken vermaak te fcheppen is een bewijs van eene groote verdorvenheid des harte, en moet voor even zoo ontëerend gehouden worden, als gezelfchap te houden met beurzefnijders , valfche fpeelers , en Ongodisten, Men legge zich toe op eene duidlijke kennis van den godsdienst ,. opdat men in ftaat zij rekenfehap tegeven den genen, die recht hebben , om ons naar ons geloof te vragen ; en men verdeedige ftandvastig, doch met bedaardheid , zijne beginzelen , bijaldien men het ongeluk heeft, om in het gezelfchap van lieden te vallen , die dezelve wederfpreken : doch roekeloos late men zich in foortgelijken twist niet in ; ook verkieze men zich dengenen niet tot vriend, die vermaak fchept in boeken , welke het Ongeloof leeren. Zulk een mensch zal men toch bezwaarlijk door redenen bekeeren , dewijl zijn ongeloof niet op de rede maar op vooröordeelen gegrond is ; en men moet niet verwachten , dat hij deze zaaken nader en beter zal leeren inzien, dewijl men zal bevinden, (ik heb het ten minften bevonden,)