Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.O O R R E D E N,

JLu de lente van het Leeven, wanneer onze jeugdige Virbeetdingskragt ontwaakt , zijn wij Jleeds geneegen ons een denkbeeld tg vormen van een Waereld die niet bejiaat. In die , welke wij bewoonen vinden wij ons bepaald door de Loop der dingen die ons dagelijks omgeeven, wij haaken das zeer na het wonderbaars , plaatzsn ons in voorleedene tijrden , in landen die wij niet gezien hebben noch zien. zullen , ja mij gevoelen eene Vreugde daar in, om al het buitengewoone dat ons voorkomt, te vergroten , en er als 't ware een Reuzen beeld v*n te vormen ; of het met de Geliefdjle kleuren van ons hart op te Jieren. —. Het grootst gedeelte van de Vermaaken der Jeugd , is gtleegen, in die tover glansvan valfche Indrukken die ons de Waereld dagelijks verfchaft.

Ook deeze aanleg in ons is eene gaaf van den fchep* 3 per,

Sluiten