is toegevoegd aan je favorieten.

Palmbladen, of Uitgelezene oostersche vertellingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 ÖOSTERSCHE

heid veele wonderlijke dingen ondervonden. Het zeldzaamfte was een toveraar, die bijna alwetend is, en op eenen berg aan de grenzen van Indiën woont. Hij beeft vier gouden Kogels, die hij door toverij levend maakt en in alle deelen der wereld uitzend , zij vliegen in weinig oogenblikken, tot aan de einden der aarde, en brengen hem van al het geen zij zien en hooren, berigt. Niets is voor hun verborgen, zij dringen onzigtbaardoor alle gefloten deuren; rollen over den bodem der zee, vliegen tot in de maan en de zon, lopen midden door de aarde, en de dikken muuren der Paleizen, doorfnijden zij als eene dunne lugt. Een zodanige kogel ontdekt meer dan duizend fpions; en een Koning die een of twee van dezelve had, zou de harten zijner dienaars tot in de geheimfte gedagten toetzen kunnen. Stuurt hij ze-in zijnen Harem, dan blijft hem geene zugt van zijne Vrouwen verborgen. Zend hij ze in den Divan van een nabuurig Rijk; dan word hij in een oogenblik de geheime aanflagen zijner Vijanden gewaar; hij komt hen voor, en zijne regering is een wonder van zijnen tijd. Door deze Kogels ben ik ontwaar geworden, dat mijn Vader nog leefde, dat hij zonder ophouden over mij treurde, maar reeds langen tijd ziek was, en dat ik vliegendmij haasten moest, indien ik hem voor zijnen dood nog eens begeerde te zien. Wilt gij dus, wijze en regtvaardige Stadhouder van God, eenen vertrouweling naar dezen toveraar zenden, dan zult gij de waarheid ondervinden, al lag zij zelfs in het midden van de aarde begraven. Neen, riep

de