Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 36 m )

Naar een Spaarderken komt een Verkwifterkeri;

Zo lang het Verken is op ftal, Zo baatet Verken niet met al, Maar als 't gekeelt is heeft men Spek: Ën zo zal 't gaan met onzen Vrek.

Dé Liefde is Blind.

De Liefde is een dertel kind,

Dat met een doeksken ftaat verblind: ;

Den Tijd die aan zyn zijde ftaat,

Die pluyft den doek van draat tót draat.

En als zijn oogen open gaan,

Dan zeyd hy: wat heb ik gedaan?

Malle Luy , verrotte peeren,

Boeken die geen deugt en leeren, j

En vuyle eyeren over hoop,

Hoe meer om geit, hoe kwader koop.-

Biegt zonder rouw^ •

Vriend zonder trouw,

Gebed zonder innigheyt*

Is al verlooren arbeyt.

De Welluft.

De Welluft komt ons in 't gemoet, . Zo aangenaam en zuyker zoët,

Om zo de zinne te bekooren. Maar als zy van u weg zal gaan, Bezietze dan van agter aan,

Of zy zo fchoon is , als van vooren.

Gaat nu, gaat blinden menfch, volbrengt u vuyl genugten, En koop voor luttel vreugts, een millioen droeve zugten. Ziet hoe dat Venus-luft de ftraf volgt op de hiel, Zo datter fchier een hel woont in een boze ziel.

Het

Sluiten