is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelyke en stigtelyke rymen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 488 9* fa )

Wie met zijn Tonge niet in woorden miflen kan, wc 1S *?ewis volmaakt, ja een volkomen Man. ' Een yder Boom die piet draagt goede vrugten hier, ien ielten werd gekerft, en dan verbram in 't vier. Een goet genoegzaam hert', en Goddelijken zin, Is eenen grooten fchat, e* wel een rijk gewin.

Ziet d' Ezel kent zijn Kribb\ en d' Öffé zijnen Heere, Maar llrael en weet van Godt nog van zijn leere. De Menfch gelijk een Bloem verwelket en vergaat, En blyvet nimmermeer in eenen zelven ftaat.

Het leven en de dood die liggen onbedwongen, Vrywilhg in 't gewelt en in de magt der Tongen. Die zijnen Mond behoed, en zijne Tong bewaart, Diens Ziele niet met angft nog droef heyt wert bezwaart. De weg na d' eeuw'ge dood isruym; is wijt, enbreet, Maar eng en fmal is 't pat dat tot den leven leet. 1 De leere die het Kind is in der Jeugt gegeven, Gemeenelijk het zal behouden al zijn leven. De Hont is weer gekeert tot zijn uytfpouzel ras. De Zetige weer in 't flijk als zy gewaffchen was. Waar zag men grooter liefd' ( hoe vyerig zy oyt brande ■Uan daar men ftelde 't Lij t'voor zijnen Vriend te pandèï Werpt met u regter-hand de Gaven in Godts koffer, Dat zelfs de flinker niet weet van u heylig offer. Het geen gy Godt belooft wilt hem geenzints ontrekken, Want een mishagen heeft de Heere aan de gekken. Daar in den Menfch misdoet en zondigt in dit dal, Hy wederom zijn flraf hier namaals dragen zal. Veel beter weetenfehap dan kragt in haare werken, De Wijzen van gelijk is beter als de Sterken.

't Zwaard