is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche rechten voor den burger.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECHTEN. 103

ren (O i raaar llicr uit volgt eene be~

trekking; ijder mensch Maat in betrekking tot die burgermaatfehappij, van welke hij burger cebooren, of geworden is; die betrekking kan niet zonder gevolgen zijn ; eene maatfehappij kan niet beftaan zonder orde; die orde moet bepaald zijn: zij kan niet van de willekeurige denkbeelden van ijder ondeelbaar lid van die maatfehappij afhangen. Wij behoeven hier met te onderzoeken, hoe die orde bepaald word, OUt zou ons al weder in ftaatkundige zaaken inwikkelen, die tot ons onderwerp met behooren;) genoeg al weder, 'er moet eene bepaalde orde in een burgermaatfehappij zijn ; de betrekking derhalven, in welke een mensch ftaat tot de maatfehappij, onder welke hij gebooren is, heeft ten noodzaaklijken gevolge, dat hij zicli aan de orde van die maatfehappij moet onderwerpen: die noodzaaklijkheid noemt men plicht, of verplichting. Het gehoorzaamen aan dien plicht draagt den naam van rechtvaerdigheid; het ver° bree-

(cj Toevallige geboorte in een vreemd land geeft .een burgerrecht , maar dan word gezien op de maatfehappij, onder welke de ouders behoorden, zo als wij oP zijn plaats zien zullen. Men kan en moet evenwel dit denkbeeld niet te zeer bepaa en tot de geboorte: Wij zullen op zijn plaats zienlat men in eene maatfehappij , onder welke men met geboren is, tot burger kan aangenomen worden.