Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECHTEN. 315

ten worden, dat jonge dochters, bij de Franken , in de macht waren van haare. ouders, en naastbeftaanden, en dat zij, in huuwlijk zullende treeden , van de ouders en naastbeftaanden gekogt wierden, c-n alzo in de macht van haaren man overgingen; wanneer de man ftierf, dan ging de vrouw weder in de macht van haare ouders, en nabeftaanden over, cn bij een tweede huuwlijk moest zij weder gekogt worden ; de koop van eene maagd was bij de Franken bepaald op een foüclus , cn een denarius (/), en van eene weduwe op drie folidi en een denarius , en de koop van eene weduwe wierd genoemd reïphe, of re-ipius Qnj. Deeze prijs was daarom hooger, om dat eene weduwe rijker was, dan eene maagd (jij. Bij de Saxen moesten , voor eene maagd , driehonderd folidi betaald

CO Want, hoe zeer de Salifche wet zelve dien prijs niet bepaalt, wordt evenwel het fponfare per folidum et denarium in vërfcheidën oude Hukken gezegd te gefehicden fecundum legem Salicam. Zie vetus formula incerti autoris apud Marculfum p. 219. dum ego\te per folidum et denarium fecundum legem Salicam vifts fui fponfare.

(mj Van re, rurfus, weder,en iphe of efa, hllUWÜjk.'.., •, ; ,

00> Zie hier over broeder eccard ad L. Salicam tit, 47. ad rubr. de re-ipus.

Sluiten