is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche rechten voor den burger.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECHTEN. 359

men, wordt, in een zodanig uiterften, gewoonlijk aan de vrouw een Curator toegevoegd, en dan ten overftaan van de Regeering, of Notaris, en getuigen een Contract van fcparalie gemaakt, in het welke alle die verfchillen , met onderling genoegen, afgedaan, en bepaald worden.

Z. Waarom moet de vrouw een Curator hebben?

V. Om dat zij wordt gehouden voor onmondig , en onder de maritale macht , en voogdij van haaren man ftaat Qqj , en de man, in zodanig contraèt, een< tegenovergefteld belang hebbende , niet onzijdig genoeg is , om de belangen van zijne vrouw waar te neemen?

Z. Hoe ver ftrekt zig de maritale macht, en voogdij van een man over zijne vrouw uit ?

V. Over haare perzoon, en over haare goederen (r), in zo verre, dat eene vrouw zichzelve, noch haare goederen, zonder de toeftemming, en au&horiteit , van haaren man , kan verbinden , noch in rechten verfchijnen, noch iets anders verrigten, waar toe zij perzoon nodig heeft (O-

Z. Waar uit is die maritale macht, en voogdij gefprooten?

V. Men moet dien oorfprong in de oude Ger-

ma-

Cgj De groot, /. c. § 19.

(r) De groot, /. c. 5 19- 20. 21.

O) Gudelin. de Jttre novisf. lib. I. cap. 7. § hoe cnim 'Jurc &c.

Z 5