Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( =5 )

het verfchil der dagen en graaden, ten naasten doenlyk te verdeelen over het geheele jaar.

Dus bekooml men door zodanigen Heemelsplein, zo veele kenbaare merken van de verandering onzer meridiaan, als men Starren op het zelve gelieft te Hellen, welker langte van de Hondftar af, wel afgemeeten is. Die merken kunnen ons dienen even als mylpaalen, op een onbekend verre weg ons aanwyzende hoe verre wy gekoomen zyn van de plaats van welke wy zyn afgereisd.

Deeze waarneeminge aan bekende Starren, heeft onfchatbaare voordeden boven die aan de fatel ken van Jupiter: voor eerst dezelve kan gefchieden alle Nachten van het gantfche jaar, en zomtyds in een zelve Nacht aan meer dan eene Star, zo dikwils het bekwaam weeder en de lucht klaar genoeg is; dat is zo dikwils als men de pools hoogte aan een culmineerende Star kan waarneemen, zo dikwils kan men ook de uurtyd der culminatie waarneemen: daar by kan ze gedaan worden op Zee met dezelfde juistheid als de breedte wordt gemeeten; ook door verfcheidenc peifoonen teffens, zo veele als maar de graad Boog of quadrant weeten te gebruiken, om te zien op welke moment de Star tot zyn hoogfte punt geklommen is.

Men klaage dan niet over gebrek van een vaste meridiaan wyzer die ftreek houdt, om daar aan de verfchillende langte der plaatzen te kunnen onderkennen; ieder bezondere Star rondom aan het geheele Heemelrond, is een vaste meridiaan wyzer; mits men alleen weete boe verre hy Oostelyke ofWestelyke declinatie heeft van de Star Sirius, en daar by boe verre de Sirius op den dag a^geweeken is van de meridiaan lyn van L-.ndon en als dan kan men daar door niet misleid worden: de onfeilbaare gereegeldheid der verandering, verfchaft ons B 5 g*

Sluiten