Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

langte van het Eilandje St. Paulus: en genoomen liy vond te 8 uuren 42 minuuten een Star voor zig, welke hy op 't Heemelsplein ziet in die Nacht de meridiaan van London door te loopen te 10 uuren, dan is hy zeeker op de langte van de Caap de Goede Hoop; de reeden is dat de Caap de Goede Hoop 19 graaden 30 minuuten Ooster langte heeft van London, en het Eilandje St. Paulus 76 graaden 30 minuuten, volgens de Oude langte tafels die ik hier in volge. Ten derden genoomen hy vond een Star in zyn meridiaan op zeeker uur der Nacht, waar van hy door 't Heemelsplein of de tafels onderrecht wordt dat dezelve tot London moet culmineeren op dezelve uurtyd, dan weet hy wiskundig dat zyne plaats is regt Zuidwaards onder de meridiaan van London.

Het Heemelsplein kan den Zeeman dus zonder moeite voor 't oog brengen , voor eerst over welke Gewesren der Aarde, de Starren die by voor zig heeft, in dac jaargetyde des Nachts moeten fchynen; en ten anderen op welke uurtyd ieder Gedarnte de eerde meridiaan lyn doorloopt, het zy by dag of by Nacht, alleenlyk door de Zuiddreek van de beweegbaare Horizon te fchuiven tot op de Star, en den draad te fpannen op den dag, zynde het uur het welke als dan boven den draad op de Horizon daat, de tyddonde van de Stars loop door de eerde aangenoomen meridiaan lyn; waar uit de Zeeman gewaar wordt hoe veel uurverfchil 'er is tusfchen hem en London, en daar meede heeft hy het geene hy zochte, dat is, een Starrekundig zeekere aanwyzer van zyn bekoomen langte.

Het zoude geen groote moeite kosten een tafel te maaken, waar in te leezen was welke Gedarnten van maand tot maand, over ieder deel der Aarde zig vertoo* C een

Sluiten