Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Zwarte Galle.

31

§ V ï.

Ook brengt de Luchtftreek hier toe alles bij. Spanje en Italien leveren in hunne gewoontens, zeden en krankheden een aantal bewijzen van het beilaan dezes gifs op.

De moerasfige landen , waar in men de Koortfen zo hardnekkig, de mild groot, en de voeten der meeste inwoneren met langdurige verzweringen bedekt vind, zijn niet minder oorzaken dezer Ziekte. Quicunque aquas Jlagnantes et male olentes in potu familiari bibunt, has ventri et lieni noxiasesfe certum eft. — Hippocrat.

§VII.

Onder de Kwaadsappigheid of het bederf in dg Vochten , die ik insgelijks hier aanvoere, bekleed de Venerifche de voornaamfte plaats. Genees- en Zedenmeesters kennen deze waarheid tot walgens toe, en veelen, die hier mede noch onbekend zijn, worden dagelijks daar van op eene verfchrikkelijke wijze overtuigd. Zeker voornaam Geneesheer in een volkrijke ftad zeide mij onlangs, dat de Venerifche Praktijk hem meer voordeel aanbragt dan een Prafidentsplaats bij 't Gerecht. Moet men ons dus geen geloof geven, wanneer wij zeggen,

Sluiten