is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de zwartgallige gesteldheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii<5 Van de Toevallen die het Zwartgallig

rie de eerfte wegen vervuild zijn, en de toevallen der Zenuwen alleen daar door veroorzaakt worden, dan is een ontlastmiddel ter genoegzame ontheffing der toevallen, daar men met even het zelve middel de toevallen in de Zwartgallige zoude verergeren. Want bij deze zijn de vochten in de wanden der Maag enz. enz. gemeenlijk opgehoopt; zij ondergaan aldaar hunne bepaalde veranderingen, en veroorzaaken een kwade verduwing: Dusdanige Ziekte kan men zeker dan met een ontlast of huismiddeltje geenzins genezen, vermids ook altijd de Galle of de plaats waar zij bewerkt word tevens aangedaan en vervuild is. In de Hyfterie kan men den Stoelgang door verfterkende middelen bevorderen; daar men het zelve middel aan eenen Zwartgalligen niet zeer zou durven aanraden. De Eetlust der Zwartgalligen is zelden geheel en al verdwenen , ook zijn de eerfte wegen bij hen zelden overladen, en daarom kan ikgeenreden vinden om braakmiddelen toe te dienen, daar dezelve in de Hyfterie een oogenblikkelijke genezing kunnen te weeg brengen. De Artfen geneezen dikwijls de kwade Spijsverteering bij Zenuwzieken door verfterkende middelen; terwijl de Zwartgalligen daardoor altijd verflimmeren. In de Hyfterie zijn Kina, Staal en koude baden zo dienftig, als zij fchadelijk zijn voor de Zwartgalligen; dezen fchaden, integendeel de laauwe dranken, terwijl geene

dik-