is toegevoegd aan je favorieten.

De doop der kinderen verworpen. En der bejaarden verkoren. In vier uitgebreide redevoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGEN DEN KINDERDOOP. 53

Abrahams Zaad; dat alle dc kinderen geen deelgenoten zijn , nog worden, van dc betekende zaak des doops ; dat de goederen van Christus Koningrijk, met zoo veel uitzondering worden toegezegd; dat hoe men zig ook wringe, Christus en1 dc Apostelen, tot den doop een zeker gelove vorderen; dan wordt men door de kragt dier waarheden gedrongen, om den doop aan fommige kinderen te ontzeggen, en wel bijzonder aan zulken, wier oqmiddetijkc ouders, of wier doopgetuigen, kwalijk gefield of gecenfureerd zijn; «naar als nu het geweten der Leeraren hen begint te kloppen, daarover dat nogthans, en niet tegenftaande de nadrukkelijke voortellingen van deze lere, egter zo vele kinderen gedoopt worden,wier ouders, voor onwaardige menfehen, of voor geen gelovigen bekend zijn , zo dat zelf aan velen van hen, de eerde waarheden van het Christendom , onbekend zijn, of dat ze hunne van buiten geleerde belijdenisfe , misleiden nimmer hebben verdaan , of Iri allen gevalle, dezelve al reeds voor een gcruimentijd vergeten hebben; dan tragt men zig zclven gerust tc dellen, met het vermoede/ijk gelove der voorouders, of, om in dezen niet mis te tasten , met het gelove van Abraham ; en of fchoon dit gelove van Abraham, zo als ons gebleken is, op dezelve wijze komen kan, ten nutte van alle kinderen zonder onderfcheid, zullen deze lieden het u egter euvel afnemen , wanneer gij u niet laat overtuigen-, en niet volmondig belijdt, dat, naarhunne Lere, de doop. niet is gefchiktvoot alle; maaralleen, voor de kinderen der gelovigen.

§. 51. Ziet daar geliefde! dc bedenkingen, die ik voorgenomen had, om u, voor het tegenwoordige, nopens den kinderdoop voor te dellen : bedenkingen, die allermeest' raken, de verfchillende gedagten, die deze 011D 3 god-